Hur man skaffar ID-Kort

Idag finns möjligheten att skaffa ID kort via flera olika kanaler. Antingen skaffas det via Skatteverket, hos Polisen eller via någon av de fyra storbankerna. Vilken väg man ska välja beror lite på vilka förutsättningar man har. Att gå via banken har flera fördelar och då inte minst att ungdomar många gånger kan få sitt ID kort helt gratis.

Det som krävs för att kunna ansöka om ID kort via en bank är att personen är kund i banken sedan tidigare alternativt att vårdnadshavaren är bankkund. Dessutom ska man kunna visa upp giltig ID-handling för att få ut det nya ID-kortet.

I de fall som man inte är bankkund eller om man saknar giltig ID-handling rekommenderas istället en ansökan om ID kort via Polisen eller Skatteverket.

Ansök på bankkontor

De som är kund hos gällande bank kan göra en ansökan om ID kort på plats på kontoret. Det enda man måste ha med sig är ett giltigt foto samt giltig legitimation för att kunna identifiera sig. 

Om man för närvarande har skyddad identitet, har bytt namn, är skriven i utlandet eller blivit svensk medborgare relativt nyss bör man även ha med sig ett personbevis. Detta får då maximalt vara en månad gammalt.

Det man bör komma ihåg är att det förkommer vissa skillnader mellan bankkontoren. Det betyder att man för säkerhetsskull kan kontakta det bankkontor man har tänkt besöka för att höra vad man bör ha med sig och tänka på inför att ansökan lämnas in.

Under 18 år

I de fall som en förälder vill ansöka om ID kort för sitt barn måste både barnet och föräldern komma till bankkontoret.  Detta för att banken ska kunna utföra ett intygsförfarande. Med det menas att de kontrollerar att föräldern är förmyndare för barnet.  Föräldern måste i detta fall ha med sig en giltig legitimation.

Om det finns två (eller fler) vårdnadshavare räcker det med att en av dem är med vid ansökan. Däremot ska fullmakt då finnas från de övriga vårdnadshavarna. Fullmakt går att få på bankkontoret eller ladda ner via bankens hemsida.

Ett barn eller ungdom som inte har någon identifikationshandling ska i detta fall styrka sin identitet med personbevis. På detta ska det framgå vilka som är vårdnadshavare. Detta får maximal vara en månad gammalt.

ID kort eller ID kort med BankID

När ett ID kort beställs via en bank kan man välja mellan att det enbart ska vara ett ID kort eller att det även ska ha vara med funktionen BankID. Vanligtvis skiljer det inte något i pris mellan dessa två så det kan vara en fördel att välja kortet med BankID eftersom det underlättar för legitimering över internet.

I ett ID kort med BankID sitter ett litet chip vilket innehåller e-legitimationen som används på nätet.

Möjligheten finns även att enbart välja ett kort med BankID och alltså utan den fysiska identifieringen av personen. I detta fall behöver man inte ha med sig något foto då dessa skapas utan foto på ägaren.

Giltig ID-handling

För att kunna få ett ID kort via en bank måste man kunna visa upp en giltig ID handling. De vanligaste förekommande är:

 • ID-kort – Utfärdat av Skatteverket, bank eller Polisen
 • Svenskt pass – Vinröd pärm och svensk stämpel
 • Körkort – Nationellt körkort.
 • Svenskt EU-pass – Vinröd pärm med texten ”Europeiska unionen” tryckt på framsidan.

Foto

Vid ansökningstillfället ska personen ha med sig ett giltigt foto. Detta ska uppfylla en rad olika kriterier och det enklaste sättet att få en godkänd bild är att gå till en fotobutik. De som arbetar med detta är väl insatta i hur fotot ska tas för att det ska bli helt godkänt och därmed se till att allt blir korrekt.

Det är däremot möjligt att ta kort via automat eller på annat sätt även om risken då är större att bilden inte blir godkänd när man går till bankkontoret. Många tror att ett skolfoto är acceptabelt för detta ändamål men oftast uppfylls inte samtliga krav vilket gör att bankerna avråder sina kunder att använda dessa foton.

Det som gäller kring fotot är följande:

 • Det ska vara likt personen som ansöker om ID kort
 • Kortet ska ha god kvalité
 • Kortet får maximalt vara ett år gammalt.
 • Det får vara i färg eller i svart/vitt. Däremot kommer alltid fotot på ID kortet bli svart/vitt
 • Bakgrunden ska vara ljus och upplyst. Några skuggor får inte förekomma
 • Fotot ska vara taget rakt framifrån
 • Bägge pupillerna ska vara synliga och bägge ögonen ska synas tydligt
 • Personen ska titta rakt in i kameran
 • Fotot ska ha en mycket bra skärpa och det så kallade skärpeplanet ska vara i personens pupiller.
 • Om personen har glasögon får dessa inte avge några reflexer
 • På fotot ska avståndet mellan pupillerna och personens hakspets vara mellan 14-17 mm. Avståndet minskar om huvudet lutas något framåt.
 • Hela huvudet ska vara väl synligt på fotot.
 • Fotot ska vara i formatet 35*45mm.
 • Huvudbonader får inte bäras och inte heller glasögon som är färgade eller mycket mörka. Skulle det finnas medicinska skäl för att bära något av detta måste ett läkarintyg medtas.

Det är inte personalen på plats på bankkontoret som avgör om bilden är korrekt även om de kan hjälpa till och kontrollera att det ser bra ut. Kort och ansökan skickas iväg och skulle det visa sig att fotot inte uppfyller alla kriterier skicka de tillbaka till gällande bankkontor.

Pris:

Nordea: Priset för ett ID kort hos Nordea är 420kr men för de ungdomar som valt att ha konto på banken och därmed gå med i något av de två ungdomsprogrammen som finns (11-15år samt 16-17 år) är det gratis med ID kort.

Swedbank: I likhet med Nordea erbjuder Swedbank gratis ID kort för barn och unga som tar del av de tjänster som banken erbjuder dessa åldersgrupper.  Vuxna får betala 400kr.

Handelsbanken: Handelsbankens kunder får betala 500kr för ett ID kort. För ungdomar mellan 13-18 år är det gratis om de är kund hos banken.

SEB: Priset för bankkunder är 450kr.

Borttappat ID kort

Eftersom ID kort klassas som en värdehandling ska man alltid anmäla det stulet om så sker. Man spärrar kortet genom att ta kontakt med den bank som utfärdat kortet och man ska även göra en polisanmälan gällande stölden.

Mer info